STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

O nás

Ing. Věra Douchová

Ředitelka společnosti

Po absolvování kolínské Obchodní akademie v roce 1999 jsem pokračovala ve studiu na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, kde jsem se v rámci oboru Podniková ekonomika a management zaměřila především na ekonomicko-statistickou analýzu. Studium jsem ukončila s vyznamenáním v roce 2004. Po roční praxi na pozici finančního analytika se zaměřením na oceňování podniků jsem odjela studovat na Windsor Institute of Commerce and Languages v Sydney, Austrálie, kde jsem vystudovala obor Business and Marketing. Po návratu do České Republiky v roce 2006 jsem nastoupila do společnosti Tacoma Consulting a.s., opět na pozici finančního analytika se zaměřením na oceňování podniků. V roce 2007 jsem přešla do společnosti Penta Investments a.s., kde jsem se z pozice analytika a později senior analytika podílela na mnoha private equity projektech. V roce 2012 jsem opustila společnost Penta Investments a začala se věnovat vlastnímu projektu, kterým je poradenská společnost BRAHAM Advisory s.r.o.

Mám tři děti, k mým zálibám patří jóga, zdravá výživa, cyklistika a lyžování.

Ing. Michal Stupavský, CFA

Nezávislý externí poradce

Na Vysoké škole ekonomické v Praze jsem vystudoval bakalářský obor Mezinárodní obchod a v roce 2011 jsem na téže instituci dokončil magisterské studium Financí s vedlejší specializací Oceňování podniku. V rámci magisterského studia jsem vypracoval diplomovou práci na téma "Behaviorální finance – implikace pro investory". V roce 2008 jsem absolvoval semestrální pobyt na Universita Commerciale Luigi Boloni v italském Miláně. Jsem držitelem makléřských licencí kategorie B a D (portfolio management a deriváty). V roce 2012 jsem získal prestižní americký titul CFA (Chartered Financial Analyst) v návaznosti na úspěšné dokončení stejnojmenného studijního programu, jenž je pořádán americkým CFA Institute. Byl jsem jedním ze třinácti českých investičních profesionálů, se kterými byl zveřejněn obsáhlý rozhovor v knize Investujte s českými experty, kterou vydalo nakladatelství Grada Publishing v roce 2012. Mým tématem byly behaviorální finance pod názvem „Při investování hrají hlavní roli emoce“. První pracovní zkušenosti jsem získal v makléřské společnosti X-Trade Brokers Česká republika, kde jsem v období od května do října roku 2007 působil na pozici Account Manager. Poté jsem do září 2008 s XTB pokračoval v externí spolupráci. Od května 2009 do února 2012 jsem působil ve společnosti Conseq Investment Management jako portfolio manager akciového fondu se zaměřením na trhy střední a východní Evropy (Conseq Invest Akciový). Pod mou správou se fondu podařilo dosáhnout výrazně vyšší investiční výkonností ve srovnání se srovnávacím indexem, tzv. benchmarkem. Při působení na této pozici jsem pravidelně komentoval dění na finančních trzích v České televizi, v rádiích, psal odborné články pro noviny, ekonomické týdeníky a různé internetové servery. Od března 2012 působím ve skupině Unipetrol na pozici Manažera vztahů s investory (Head of Investor Relations).

Bc. Jan Marek, MBA

Externí konzultant

V roce 2001 jsem na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni získal titul bakaláře v oboru Malé a střední podniky. Poté jsem přešel ke studiu MBA na U.S. Business School v Praze (zaštítěno Rochester Institute of Technology, USA), které jsem úspěšně zakončil v roce 2002. Mezi lety 2002 a 2006 jsem získával zkušenosti ve dvou českých pobočkách rakouských bank Raiffeisen a Erste. V Raiffeisen jsem byl zaměstnán jako finanční analytik a business analytik, v Erste jsem pak byl koordinátorem integrace České Spořitelny do skupiny Erste. Od roku 2006 do roku 2009 jsem působil v Londýně, nejprve v investiční bance Lehman Brothers na pozici Basel II Business analyst a posléze na stejné pozici v Barclays Capital. Během svého pobytu v Londýně jsem mj. prošel certifikačním programem Professional Risk Manager (PRMTM), který je globálním standardem pro profesionály v oblasti řízení finančních rizik. Od návratu do České Republiky působím převážně jako externí konzultant, např. ve společnostech J&T, Adwise nebo BRAHAM Advisory.

Ing. Lenka Bohutínská

Nezávislá externí poradkyně pro oblast účetnictví

V roce 2004 jsem promovala na Vysoké škole ekonomické v Praze. Již během studia jsem pracovala jako asistent soudního znalce v oboru účetnictví a oceňování podniku a zároveň jako asistent auditora ve společnosti VOX Consult, s.r.o.. Po dokončení studia jsem pro zmíněnou společnost pracovala dále jako externí poradce a zároveň jsem doplňovala svou praxi v oboru vedením účetnictví pro společnosti různých právních forem a pro obce. Této činnosti se stále věnuji. Aktuálně působím také jako externí pracovník na pozici senior consultant pro auditorsku společnost JHI AUDIT, s.r.o.

Ing. Věra Douchová

Naším primárním cílem je s klienty budovat a rozvíjet dlouhodobý a pro obě strany prospěšný vztah vycházející z našeho kvalitního vzdělání, bohatých osobních zkušeností v oboru financí a klíčového důrazu na omezení potenciálního střetu zájmů. Dlouhodobě spokojení klienti představují naše nejhodnotnější aktivum.

Ing. Věra Douchová
Ředitelka společnosti

naši partneři:
UniCredit Bank CYRRUS Česká spořitelna ING Wustenrot GENERALI KB GE Money Conseq PIONEER Hypoteční banka LBBW UNIQA mBank EQUA Bank Reiffeisen Bank AXA Allianz Česká pojišťovna
PRY.cz © BRAHAM Advisory s.r.o. | Bulharská 717/35 | 101 00 Praha 10 Vršovice | +420 775 633 208 | info@braham.cz