STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Naše služby

Strategické finanční plánování

Finanční plánování na osobní úrovni zahrnuje vyhodnocení aktuální finanční situace klienta, vypracování podrobného finančního plánu a navržení komplexního řešení, které obsahuje mj. optimalizaci výdajů, vhodné pojištění, spoření nebo investice.

Finanční zajištění na stáří je stále vyhledávanější a důležitější podskupinou osobního finančního plánování. Čím dříve se klient touto oblastí začne zabývat, tím méně se musí nakonec spoléhat na státní sociální systém. Zodpovědné plánovaní finančního zajištění na stáří ale neznamená pouze přípravu na dalekou budoucnost, je také spojeno s optimalizací aktuálních finančních toků a to přináší užitek i v mnohem kratším časovém horizontu.

Náš přístup ke klientovi je přísně individuální, bereme ohled na jeho cíle, celkovou finanční situaci i možná rizika. Naší snahou je vzdělaný klient, který nemá nepříjemný pocit, že je do něčeho tlačen. Proto klademe velký důraz na vysvětlení navrhovaného řešení s příslušnou argumentací.

Finanční analýzy

Zajišťujeme také vypracování podrobných finančních analýz a modelů pro účely ocenění společností nebo podnikatelských záměrů. Na jejich základě ve spolupráci s klientem identifikujeme problémové oblasti a navrhneme vhodnou optimalizaci. V případě nových projektů dáme stanovisko k jejich případné realizaci.

Vedení účetnictví a daňové poradenství

BRAHAM Advisory s.r.o. spolupracuje s řadou externích účetních, jejichž vysoká úroveň a dostatečná zkušenost jsou nezbytnými podmínkami pro zařazení do našeho týmu. Nabízíme vedení účetnictví pro jednotlivce i malé a střední podniky. Pro naše klienty dále zajišťujeme základní daňové poradenství, opět ve spolupráci s renomovanými daňovými poradci.

Ing. Věra Douchová

Naším primárním cílem je s klienty budovat a rozvíjet dlouhodobý a pro obě strany prospěšný vztah vycházející z našeho kvalitního vzdělání, bohatých osobních zkušeností v oboru financí a klíčového důrazu na omezení potenciálního střetu zájmů. Dlouhodobě spokojení klienti představují naše nejhodnotnější aktivum.

Ing. Věra Douchová
Ředitelka společnosti

naši partneři:
GENERALI mBank UNIQA Reiffeisen Bank Conseq Allianz Hypoteční banka Wustenrot Česká pojišťovna GE Money UniCredit Bank ING AXA CYRRUS PIONEER KB Česká spořitelna EQUA Bank LBBW
PRY.cz © BRAHAM Advisory s.r.o. | Bulharská 717/35 | 101 00 Praha 10 Vršovice | +420 775 633 208 | info@braham.cz